За нас

"Академика 2011" ЕАД е търговско дружество стопанисващо държавни имоти в София и страната с принципал Министерство на физическото възпитание и спорта. В активите на дружеството са едни от най-големите спортни обекти в България, които са с уникални възможности за провеждането на спортни и културни мероприятия, като в по-голямата си част са с национално и международно значение.

По-значимите обекти в активите на дружеството са: Зимен дворец на спорта, зала "Фестивална", стадион "Академик".

В последните години над една трета от културния и спортен живот на София са проведени на нашите обекти. Добрите условия, които се предлагат в нашите съоръжения, тяхната многофункционалност, изградената нужна инфраструктура към тях и не на последно място отличната им локация ни правят желан партньор за провеждане на масови, културни и спортни мероприятия.

Концерти на най-известните по света рок групи, световни, европейски и републикански първенства, конференции на корпоративни клиенти, най-големите автомобилни и кулинарни изложения в страната са част от мероприятията, които са проведени на стопанисваните от нас зали и стадиони.

С оглед големият обем на участници и зрители на изброените мероприятия, възможността за извършване на рекламна дейност – върху рекламни пана, билбордове, рекламни промоции по време на мероприятия, аудио и видео заставки по време на мероприятията, дават възможност рентабилността на рекламната дейност и материали да е на много високо ниво.

За разлика от други единични места и съоръжения предоставящи рекламни площи и услуги, ние имаме възможност да предложим един завършен, целогодишен продукт, съобразен с целогодишната рекламна стратегия на съответния рекламодател. Възможността да предложим рекламна площ на няколко различни национално значими обекта едновременно, ни дава предимството да избегнем евентуален конфликт на интереси от съвместното рекламиране на фирми със сходна дейност.

Смятаме, че можем да предложим един отлично балансиран, като локация и продължителност във времето пакет за рекламна услуга, съобразени с най-специфичните изисквания на фирмите рекламодатели.