За нас

Фирма „АЙ ЕН ЕКС“ ЕООД е 100% частна, българска фирма с предмет на дейност проектиране, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на системи от хидро и топлоизолационни материали за сгради и съоръжения.

Собственик и управител на фирмата е Ивайло Симеонов.

„АЙ ЕН ЕКС“ ЕООД е една от най-успешните фирми, изпълнител на хидро и топлоизолационни системи. За периода от 2010 г. до 2012 г. сме положили над 120 хил. м2хидроизолации, като за избора на най-подходящия тип изолация се извършва оглед на място от специалисти.

Фирма „АЙ ЕН ЕКС“ ЕООД дава гаранции на своите клиенти от  5 до 15 години в зависимост от материала, с който е изпълнен обекта.