За нас

Строително-търговско дружество "АБВ - РУСЕ" ООД е регистрирано през 1990 г. и е утвърдено на територията на Русенски регион в областта на инженерното, промишленото и гражданско строителство.

Фирмата е член на БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА КАМАРА и на Регионална Строителна Камара-Русе, както и на Българската Търговско-Промишлена Палата и на Русенската Търговско-Индустриална Камара.

От месец април 2005 г. фирмата притежава сертификат по ISO 9001:2000.

Фирмата е специализирана в:

 • изграждане на градска инфраструктура
 • изграждане и ремонт на сгради с културно-битово, търговско и производствено предназначение, сеизмично укрепване на сгради, проучване , реконструкция и усвояване на подземни съоръжения и изработки.

Фирмата разполага с необходимата за дейността си материално-техническа база, складове, транспортни средства, строителна механизация. Персоналът ни е съставен от висококвалифицирани работници и специалисти.

Клиенти на фирмата са водещи държавни и частни предприятия, банки, институти, организации, учреждения и общини в региона на Русенска област.

От създаването си, фирмата е изпълнила редица крупни обекти в града и региона.

Строително-монтажните, монтажно-инвестиционните, укрепителни и сеизмични работи, представляващи интерес от гледна точка на прилагането на съвременни строителни материали, технологии и техника са:

 • "АБВ - РУСЕ" ООД е изпълнител на "Вертикална Планировка на Търговски Комплекс "МЕТРО"-Русе съвместно с "Пътинженеринг" ООД-Русе
 • "АБВ - РУСЕ" ООД участва в изграждането на бензиностанции на австрийската верига "ОМВ" на територията на гр.Русе, гр.Бургас и гр.Силистра
 • "АБВ - РУСЕ" ООД е изпълнител на сеизмичното укрепване на Военен Клуб-Русе (1994-1995) и реконструкция и основен ремонт на сградата в периода 2001-2002 г.
 • Саниране на СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Две Могили, финансирано от Социално-Инвестиционния Фонд
 • Обекти на НЕК "Електроснабдяване"-Русе, "БУЛГАРГАЗ" АД - КС "Вълчи Дол", КК "Албена"
 • Ремонт на осветителни тела, полагане на НВ и ВВ кабели на ГКПП "Дунав Мост" - Русе
 • Ремонтни работи в "Параходство БРП"-Русе
 • Ремонтни работи в "Топлофикация-Русе" ЕАД, "ТЕЦ-Изток"
 • Инфраструктурни обекти на територията на общините: Ценово, Иваново, Две Могили, Сливо Поле и други в Русенска Област.
 • Пътища, паркинги, водопроводи, канали, корекции на реки, мостови съоръжения, подземни изработки и др.

"АБВ - РУСЕ" ООД има висока степен на специализация в изпълнението на строително-ремонтни работи, покривна хидроизолация, укрепителни и сеизмични работи на обекти на високото и пътно-инженерното строителство.