Категории

Условия за ползване

 

Добре дошли в BGFIRMS.INFO!

Благодарим ви, че използвате нашите услуги.

С използването на нашите Услуги приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно.

Ако не приемате тези условия, Вие не бива да ползвате BGFIRMS.INFO.

 

Използване на нашите Услуги

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например - не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона.

Използването на Услугите ни, не Ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от

собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не Ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на BGFIRMS.INFO. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да Ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация.

 

Вашият профил в BGFIRMS.INFO

Може да Ви е необходим профил в BGFIRMS.INFO, за да използвате някои от Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в BGFIRMS.INFO или такъв може да Ви бъде зададен от администратор. BGFIRMS.INFO си запазва правото да ограничава и деактивира профила Ви при нарушение на условията за ползване.

Ако научите за неупълномощена употреба на паролата или профила Ви, пишете ни.

 

Поверителност и защита на авторските права

Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители.

Предоставяме информация, за да помогнем на притежателите на авторските права да управляват интелектуалната си собственост онлайн. Ако смятате, че някой нарушава авторските Ви права и искате да ни уведомите, можете да ни пишете.

 

Съдържанието Ви в нашите Услуги

Някои от Услугите ни Ви позволяват да изпращате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което Ви принадлежи, си остава Ваше.

Когато качите или по друг начин изпратите съдържание в Услугите ни, давате на BGFIRMS.INFO валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, съобщаваме, публикуваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание. Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови.

Лицензът остава валиден дори ако спрете да използвате Услугите ни. Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях. Също така в някои наши Услуги има условия или настройки, които ограничават обхвата на употребата от наша страна на изпратеното в тях съдържание. Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

Ако изпратите коментари или предложения за Услугите ни, може да ги използваме без задължения към вас.

 

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. Можем също да спрем да Ви предоставяме функционалности, или по всяко време да добавим или създадем нови ограничения за тях.

 

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще Ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

BGFIRMS.INFO не носи отговорност за това, че услугите които предоставя не отговарят на Вашите изисквания и очаквания.

BGFIRMS.INFO не гарантира коректността на цялата информация на сайта.

BGFIRMS.INFO си запазва правото да прави промени, по дизайна на фирмените профили както и информацията находяща се в него по всяко време и без предизвестие и по свое усмотрение с цел по-доброто представяне на конкретния продукт или услуга.

BGFIRMS.INFO не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

BGFIRMS.INFO не може да гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

BGFIRMS.INFO  не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на Услугите ни.

BGFIRMS.INFO не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки или косвени, причинно обусловени или особени щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа и използването на Услугите ни.

 

Използване на Услугите ни

Всички услуги, предлагани от BGFIRMS.INFO, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Ако използвате Услугите ни, Вие приемате тези условия. Ще предпазвате и освобождавате от отговорност BGFIRMS.INFO от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Вие се задължавате да НЕ:

  1. 1. Обиждате и накърнявате личното достойнство както и да злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на BGFIRMS.INFO
  2. 2. Публикувате невярна или подвеждаща информация.
  3. 3. Изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали без писменото ни съгласие.

Ценовата информация, предоставена чрез този сайт, е ориентировъчна и не представлява оферта за продажби на услугите на BGFIRMS.INFO. Закупуването на услуга от BGFIRMS.INFO трябва да бъде предмет на сроковете и ценовите условия договорени с упълномощен рекламен консултант на BGFIRMS.INFO и обект на индивидуално споразумение и договор за реклама.

 

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница.  Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

В случай на противоречие между настоящите условия и допълнителните, предимство ще имат допълнителните.

Тези условия регламентират отношенията между Вас и BGFIRMS.INFO. Те не създават права на трета страна бенефициент.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме.

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.