Категории

Абонаментни планове

Тип абонамент Визитка Мини Класик Бизнес
Име на фирма да да да да
Лого не да да да
Категории да до 2 до 3 до 5
Основна дейнoст да да да да
Контактна информация да да да да
Уеб сайт не да да да
Ключови думи не да да да
         
Подробно описание на дейността не до 1 стр. до 3 стр. до 5 стр.

Продукти

не до 1 стр. до 20* бр. до 40* бр.
Услуги не до 1 стр. до 20* бр. до 40* бр.
Обекти (офиси, магазини и др.) не до 1 стр. до 20* бр. до 40* бр.

Проекти

не до 1 стр. до 20* бр. до 40* бр.
Галерия не до 10 снимки до 20 снимки до 40 снимки
Форма за запитване не да да да
Карта - Google maps не да да да
         
Приоритет в подреждането не преди визитки преди визитки и Мини преди всички
Представяне в полето "Най-новите фирми" - на началната страница не да да да
Представяне в полето "Полезни връзки" - на вътрешни страници не не да да
Представяне в полето "VIP Фирми" - на началната страница не не не да
         
Цена (посочените суми са в лева без ДДС)        
Абонамент за 6 месеца - 90 140 250
Абонамент за 12 месеца - 120 250 440

 

* Броя на продукти, услуги, обекти и проекти е общ ,т.е. за абонаментен план Класик броят им е общо 20.

 

Цената подлежи на коментар в зависимост от обема и спецификата на публикуваната информация, обработката на изображения и т.н.

 

Когато потребителят желае да получи услуга, различна от обичайно предлаганите, търговецът може да му предложи оферта, като цената се договаря индивидуално.