Категория: Здравеопазване и Медицина » Болници и Поликлиники

Град: Търговище

Адрес: гр. Търговище, кв. Запад, бул. Сюрен №1 виж карта

Телефон: 0601/64868; 0601/64865

Уеб сайт: www.mbalturgovishte.com

Share

За нас

Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД гр.Търговище е регистрирано с Решение №827/25.08.2000 г.

Основни акционери са Държавата –51% и Общините от Област Търговище-49%.

 

С регистрацията е вписан управителен орган на дружеството - Съвет на Директорите в състав: Румяна Замфирова, Добрин Папуров и Панайот Арнаудов –Изпълнителен Директор.

С Решение №11228.01.2003 г. на ТОС е променен състава на Съвета на Директорите: Надя Димитрова, Иван Славчев и Иван Светулков - Изпълнителен Директор.

Акционерното дружество е с основен предмет на дейност - лечебна